Cultura

zGZAdC4WNS_small

Sprits corporativos

Pragmático, emprendedor, innovador, gañar sen soberbia, fracasar sen desanimarse, avanza sempre antes de chegar á meta.

Principios de facer as cousas

Manteña os pés no chan, busque obxectivos, evite a tentación, faga o posible na realidade, faga cousas responsables e faga cousas que sexan beneficiosas para a sociedade.

Valores fundamentais

Integrar as actividades persoais dos empregados no plan de desenvolvemento a longo prazo da empresa, porientado cara ás persoas e lograr un desenvolvemento harmónico entre as persoas e o corporativo.

Estilo de traballo

serio e motivado por si mesmo, pode traballar e vivir simultaneamente. Establecer o sentido de honra e misión dos empregados. Estricto e disciplinado e amable para os demais

ec3035a58d685f0a931062dc5fc6d7ca